Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Zawieszenie kół przednich

W konstrukcji podwozia samochodu stosuje się tzw. zależne lub niezależne zawieszenie kół.

Przy zależnym zawieszeniu kół,-sztywna oś przenosi wychylenia jednego z kół na koło drugie.

Niezależne zawieszenie jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ każde z kół wychyla się w swoim układzie,a zmiany położenia koła, np. lewego, nie wpływają bezpośrednio na koło prawe.

Samochód o zależnym zawieszeniu można porównać do pies- ka-zabawki, która jedzie na kółkach. Natrafienie jednym z kółek na nierówność powoduje przechylenie całego pieska. Żywy piesek unosi oddzielnie każdą łapkę, a więc ma „niezależne zawieszenie" i idąc nie przechyla się na boki, mimo natrafiania na nierówności drogi. W samochodach osobowych stosuje się przeważnie niezależne zawieszenie kół przednich i zależne zawieszenie kół tylnych. Tak rozwiązane są podwozia samochodów P-70, AWE Wartburg, FSO Syrena, FSO Warszawa i MOSKWICZ.

Niezależne zawieszenie wszystkich kół zastosowano w samochodach FIAT 600, SKODA Octavia, WSK Mikrus i innych. Zaletą niezależnego zawieszenia wszystkich kół samochodu jest lepsze „trzymanie się drogi" i wygodniejsza jazda. Zawieszenie kół jest wykonane bardzo starannie pod względem wytrzymałości, zawieszenie kół przenosi nie tylko siły pionowe, ale również siły podłużne, występujące przy hamowaniu lub przyspieszaniu, oraz siły boczne, np. przy jeździe na zakręcie itp.

Przy zależnym zawieszeniu osi przedniej (lub tylnego mostu) najprostszym połączeniem jest płaski resor piórowy, prze-prowadzony wzdłuż ramy podwozia (rys. V-41a). Resor piórowy wykonany jest ze specjalnej sprężynowej stali i składa się z kilku coraz krótszych listw, tzw. piór. Przy najechaniu opony na nierówność (rys. V-41), resor ugina się i pionowe wychylenie koła nie jest bezpośrednio przenoszone na ramę podwozia.

Ucho resoru połączone jest z ramą podwozia za pomocą sworznia, ułożyskowanego w elastycznej wymiennej tulei gumowej (rys. V-42). Przy niezależnym zawieszeniu kół przednich, zwrotnica koła (rys. V-43) połączona jest z ramą podwozia płaskim resorem piórowym u góry i trójkątnym wahaczem u dołu. W samochodzie FSO Syrena i P-70, pomiędzy trójkątnym wahaczem a resorem przechodzi wałek napędowy z przegubem. Wahacz może być jednocześnie ramieniem amortyzatora.

W niezależnym zawieszeniu kół przednich, bardziej skomplikowanych samochodów, stosuje się zamiast resorów piórowych, lżejsze sprężyny śrubowe. Sprężyny śrubowe nie wymagają żadnej obsługi i bardzo rzadko pękają.

Przy resorowaniu sprężynami śrubowymi, zwrotnica koła (rys. V-44) zawieszona jest na dwóch wahaczach. W samochodzie FSO Warszawa — wahacz górny tworzy jedną całość z amortyzatorem.  Nowoczesne rozwiązanie zawieszenia kół przednich samochodu MOSKWICZ 402 przedstawia rysunek V-45. Dwa oddzielne wahacze łączą zwrotnicę koła z poprzeczką ramy podwozia, a wewnątrz sprężyny śrubowej zamocowany jest amortyzator teleskopowy. Zwrotnica koła stanowi jedną całość z półosią koła. Piasta koła ułożyskowana jest na półosi na dwóch łożyskach kulkowych. Do kołnierza piasty przykręcony jest bęben hamulcowy oraz tarcza koła.

W większości samochodów osobowych stosuje się zależne zawieszenie kół tylnych. Przykładem najprostszego rozwiązania jest sztywna oś tylna resorowana poprzecznie ułożonym resorem piórowym w samochodach FSO Syrena, AWE Wartburg i P-70 (rys. V-46).

Inne rozwiązanie zależnego zawieszenia kół tylnych przedstawia rysunek V-47. Obudowa tylnego mostu jest sztywnym połączeniem obydwu kół napędzanych. Przykręcone do tylnego mostu resory, podwieszone są wzdłuż ramy podwozia.

Połączenie tylnego koła napędzanego z osią może być różnie rozwiązane. Jeżeli piaista tylnego koła umocowana jest na pół- osi napędowej, a półoś oprócz przenoszenia napędu jest obciążona siłami działającymi na koło (ciężar samochodu spoczywa na półosi), to taką półoś nazywamy pół osią obciążoną (rys. V-49 a).

Półoś częściowo obciążoną przedstawia rysunek V-49b. W tym przypadku piasta koła użytkowana jest w pochwie tylnego mostu, a półoś przenosi tylko siły napędowe i siły baczne koła. W ciężkich samochodach stosuje się półoś całkowicie odciążoną. W tym przypadku półoś przenosi tylko siłę napędową (rys. V-49c). Przykład szczegółowej budowy piasty z półosią częściowo obciążoną przedstawia rysunek V-50.