Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Urządzenie biegu jałowego

Podczas jałowego biegu silnika, lub przy niewielkim obciążeniu, przepustnica w gaźniku jest prawie całkowicie przymknięta. Przy przymkniętej przepustnicy w gardzieli gaźnika panuje tak małe podciśnienie, że z rozpylacza głównego prawie w ogóle nie wydostaje się paliwo. Zadanie wytwarzania mieszanki paliwowej w ograniczonych ilościach spełnia w tym czasie urządzenie biegu jałowego. Jako miejsce wytwarzania mieszanki podczas jałowego biegu silnika wykorzystana jest część przewodu powietrza w gaźniku tuż za przepustnicą.

W ściance gaźnika wykonane są dwa bardzo małe otworki połączone kanalikami z komorą pływakową. Wskutek dużego podciśnienia pomiędzy niedomkniętą przepustnicą a ścianką gaźnika, z otworków wypływa mieszanka paliwa. Skład tej mieszanki zależy od przekroju dyszy powietrza i dyszy paliwa wolnych obrotów. Do dokładnego ustalenia prędkości obrotowej biegu jałowego służy dodatkowa śruba regulacyjna. Przy wkręcaniu tej

Dysza powietrza śrub zmniejsza się do urządzenia biegu jałowego pływ paliwa, w wyniku czego mieszanka staje się uboższa. Wykręcanie śruby powoduje wzbogacenie mieszanki. Oczywiście, dokładna regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego wymaga jeszcze właściwego ustawienia niedomkniętej przepustnicy, co reguluje się śrubą regulacji otwarcia przepustnicy (śruba ta znajduje się z zewnętrznej strony gaźnika, na dźwigni osi przepustnicy).

W niektórych gaźnikach dolna część urządzenia biegu jałowego jest rozwiązana w inny sposób, co schematycznie przedstawiono w kole na rysunku 111-17. W tym przypadku, śruba regulacyjna zamyka dopływ powietrza. Regulacja nastawienia tej śruby daje wynik odwrotny niż w poprzednim rozwiązaniu: przy wykręcaniu śruby, zwiększa się dopływ powietrza, a więc mieszanka będzie coraz uboższa, a przy wkręcaniu mieszanka będzie wzbogacana.