Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Smarowanie silnika

Przynajmniej raz na dzień lub po przebiegu każdych 300 km, należy sprawdzać poziom oleju w misce olejowej silnika. Do sprawdzania poziomu oleju w silniku służy specjalny pręt wskaźnikowy. Aby sprawdzić poziom oleju w misce olejowej silnika, należy ustawić samochód poziomo i zatrzymać silnik, po czym odczekać pewien czas, aby olej ściekł ze ścian komory korbowej. Następnie wyjąć pręt wskaźnikowy, wytrzeć go do sucha, wcisnąć z powrotem do oporu, po czym ponownie wyjąć i stwierdzić położenie skraju warstewki oleju. Skraj warstewki oleju, wskazujący poziom oleju, powinien się mieścić pomiędzy dwoma kreskami na wskaźniku. Dolna kreska określa najniższy, a górna najwyższy dopuszczalny poziom oleju. Użytkowanie silnika z niższym niż dopuszczalny poziom oleju grozi zatarciem i zniszczeniem silnika.

Nadmierna ilość oleju (poziom powyżej górnej kreski) jest również nie wskazana, ponieważ doprowadzić może do osadzenia się nadmiernych ilości zwęglonego oleju na tłoku i ściankach komory spalania.

Do smarowania silnika należy zawsze używać jak najlepszych gatunków olejów. Nie wolno mieszać różnych gatunków olejów, np. olejów rafinacji selektywnej (oznaczane symbolem Lux) z olejami rafinacji kwasowej (oznaczane symbolem S). W razie braku olejów podanych w instrukcji obsługi samochodu, należy stosować oleje wskazane w „Tabeli polecającej paliwa, oleje i smary" wydanej przez CPN. W okresie zimowym stosuje się inne oleje niż w okresie letnim.

Najważniejszą własnością olejów jest ich lepkość. Olej jest tym lepszy, im mniejszym zmianom ulega jego lepkość przy zmianach temperatury.

Oprócz lepkości i zdolności zachowywania niezmienionej lepkości w różnych temperaturach, wszystkie inne dane charakterystyczne olejów (np. ciężar właściwy, temperatura krzepnięcia, zawartość popiołu, temperatura zapłonu, barwa) nie mają znaczenia, gdy chodzi o przydatność oleju do pracy w silniku. 

Jeżeli użytkuje się silnik nowy w dobrym stanie, nie należy używać olejów o zbyt dużej lepkości. Olej o małej lepkości, zapewnia lepsze smarowanie przy małych luzach łożysk, gdyż krąży szybciej, lepiej chłodzi i łatwiej zmywa zanieczyszczenia.

Nawet najlepszy olej silnikowy po przebiegu około 1500 km zużywa się, czernieje i konieczna jest jego wymiana. Zużyty olej spuszczać należy po zatrzymaniu silnika, gdy jest on jeszcze gorący. Przed nalaniem świeżego oleju układ smarowania silnika można przepłukać, choć nie zawsze jest to konieczne. Do przepłukiwania silnika używa się oleju wrzecionowego. W żadnym przypadku do przepłukiwania układu smarowania silnika nie wolno stosować nafty lub benzyny.

Jednocześnie ze zmianą oleju (lub w terminach ustalanych w instrukcji samochodu) należy wymienić wkładki w filtrach olejowych.

Wkładki filtrujące wykonane z tektury lub papieru używa się tylko jeden raz. Wkładki filtrujące z filcu (np. w samochodzie SKODA) można wyjąć z obudowy i przepłukać czystą benzyną w kierunku odwrotnym do przepływu oleju. Po dokładnym wysuszeniu filcowy element filtrujący można użyć ponownie.

Filtry olejowe składające się z siatek lub płytek metalowych, można całkowicie rozebrać, wymyć w benzynie i ponownie złożyć.

Niezależnie od nalewania oleju do miski olejowej silnika wskazane jest dolewanie małej ilości specjalnego oleju do benzyny. Centrala Produktów Naftowych dostarcza specjalnie uszlachetniony olej do górnego smarowania silników czterosuwowych, tzw. olej GS. Oleju tego dodaje się do benzyny bardzo mało (około 1 litra na 100 litrów benzyny).

W czasie jazdy należy stale kontrolować ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika. Ciśnienie oleju jest wskazywanie na tablicy rozdzielczej przez ciśnieniomierz lub za pomocą specjalnej lampki kontrolnej. W przypadku stwierdzenia spadku ciśnienia należy silnik natychmiast zatrzymać i usunąć przyczynę niesprawności.

Jazda bez oleju w układzie smarowania może spowodować poważne uszkodzenia, a nawet zupełne zniszczenie silnika.

Smarowanie silników dwusuwowych nie wymaga specjalnych zabiegów ponieważ, jak wiemy, są one smarowane olejem zmieszanym z paliwem. Do smarowania silników dwusuwowych stosuje się oleje silnikowe z dodatkami przeciwdziałającymi tworzeniu się osadów węglowych.

Nie należy dolewać nadmiernych ilości oleju do benzyny silników dwusuwowych. Jeżeli instrukcja obsługi samochodu podaje, że na 25 litrów benzyny dolewa się 1 litr oleju, to sporządzanie mieszanki o stosunku np. 20 : 1 jest dla silnika szkodliwe.