Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Samochody bez ramy podwozia

Wiele współczesnych samochodów nie ma w ogóle ramy podwozia. Zadanie ramy podwozia spełnia wówczas bardzo wzmocniona podłoga samochodu, która zespawana w jedną konstrukcję ze słupkami pionowymi i dachem tworzy nadwozie samonośne. Przy takim rozwiązaniu zawieszenia kół przednich i zawieszenie kół tylnych połączone jest bezpośrednio z dolną częścią nadwozia (np. w samochodzie FIAT 600). Pośrednie rozwiązanie przedstawia konstrukcja samochodu FSO Warszawa. Nadwozie stanowi tu jednostajną skorupę nośną, z którą po-łączone jest zawieszenie kół tylnych zaś w części przedniej przynitowana jest krótka rama, do której mocuje się m. in. zawieszenie kół przednich. Kancelaria prawo karne warszawa