Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Rozwiązania, właściwości i parametry silników samochodowych

Jeżeli silnik podniesie w ciągu jednej sekundy ciężar 150 kG na wysokość 1 m, to moc tego silnika wynosi 2 KM (konie mechaniczne). Moc silników samochodowych jest bardzo różna i wynosi dla silników małolitrażowych około 20 do 40 KM, dla silników średniolitrażowych około 80 KM i przy dużych samochodach osobowych dochodzi do 300 KM.

Moc silnika zależy nie tylko od jego pojemności skokowej, ale jeszcze od stopnia sprężania, właściwości napełniania cylindrów mieszanką itd.

Stopień sprężania jest to stosunek największej do najmniejszej objętości cylindra. Największą objętość cylinder ma wtedy, gdy tłok znajduje się w położeniu zwrotu wewnętrznego (najbliżej wału korbowego); najmniejszą — gdy tłok znajduje się w położeniu zwrotu zewnętrznego, czyli najdalej od wału korbowego.