Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Regulacja i obsługa sprzęgła

W miarę zużywania się okładzin ciernych sprzęgła, metalowa tarcza dociskająca osiadać będzie coraz głębiej w kierunku koła zamachowego. W wyniku tego jałowy skok pedału sprzęgła będzie się stopniowo zmniejszać.

W przypadku nie regulowania wielkości jałowego skoku pedału sprzęgła, mogłoby się zdarzyć, że sprzęgło byłoby zawsze częściowo wyłączone i pracowało z poślizgiem. Zasada regulacji jałowego skoku pedału sprzęgła jest podobna we wszystkich samochodach i polega na skracaniu cięgła łączącego dźwignię wyłączającą z pedałem sprzęgła.

Jałowy skok pedału sprzęgła powinien wynosić około 30 mm. Reguluje się go przez wkręcanie cięgła w tuleję nagwintowaną (rys. VII-32). Po wyregulowaniu należy silnie dokręcić przeciw nakrętkę.

W samochodzie P-70 jałowy skok pedału sprzęgła reguluje się przez wkręcanie lub wykręcanie śruby w dźwigni wyłączającej. Śruba ta jest dostępna od zewnątrz obudowy sprzęgła. Przez wykręcanie tej śruby zwiększa się jałowy skok pedału, a przez wkręcanie — zmniejsza.

Po przebiegu każdych 1500 km, należy nasmarować smarem stałym (ST) łożyska wałka pedału sprzęgła oraz przeguby dźwigni sterujących sprzęgłem.

Łożysko oporowe, wyciskające sprzęgło, smarowane jest przez specjalną smarowniczkę typu Stauffera, znajdującą się na obudowie sprzęgła.

Po przebiegu każdych 1500 km, należy dokręcić o jeden obrót pokrywę smarowniczki. Smarowniczkę napełnia się smarem stałym (ST).