Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Przechowywanie nie eksploatowanego samochodu

Jeżeli np. w okresie zimy samochód nie jest używany, należy go odpowiednio zabezpieczyć w następujący sposób.

Przez otwór świecy wlewamy do każdego cylindra łyżkę czystego oleju silnikowego, a następnie, nie włączając zapłonu, korbą rozruchową (lub rozrusznikiem, jeżeli do silnika nie przewidziano korby rozruchowej) obracamy wał korbowy w celu rozprowadzenia oleju na gładzi cylindrowej. Ponieważ wilgoć mogłaby przedostawać się do cylindrów przez otwarte zawory, należy zamknąć otwór wlotu powietrza do gaźnika. W tym celu otwór filtru powietrza zaklejamy papierem pergaminowym, pokrytym warstwą smaru stałego.

Kawałek listewki owijamy tłustą szmatą i takim „korkiem" zapychamy wylot rury wydechowej.

Wodę z układu chłodzenia spuszcza się całkowicie przez otwarcie kranika w dolnym zbiorniku chłodnicy i w dolnej części kadłuba silnika.

Akumulator należy wyjąć z samochodu i starannie naładować. Po naładowaniu wylewamy elektrolit z naczyń akumulatora i napełniamy je czystą wodą destylowaną. Po ponownym ładowaniu przez okres około 6 godz, wylewamy wodę z naczyń, napełniamy je znowu wodą destylowaną i ładujemy ponownie przez godz. Zabieg ten powtarzamy dotąd, aż niebieski papierek lakmusowy zanurzony w ogniwie przestanie się zabarwiać na czerwono. Wówczas wylewamy wodę, napełniamy akumulator świeżą wodą destylowaną i odstawiamy go na przechowanie w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej +5 °C.

Tak przygotowany akumulator może być przechowywany od 3 do 4 miesięcy.

Po skończonym okresie przechowywania należy wylać wodę destylowaną i wlać elektrolit o gęstości 1,345, odstawić akumulator na 3 godziny w celu nasiąku płyt i naładować do oznak całkowitego naładowania prądem równym 1/20 pojemności (np. akumulator 54 Ah ładujemy prądem równym 54 : 20 = 2,7 A).

Po oczyszczeniu i nasmarowaniu całego podwozia, należy pod ramę (a nie pod resory) podstawić pionowe klocki drewniane w ten sposób, aby resory i koła zwisały swobodnie w powietrzu.

Wszystkie części chromowane po oczyszczeniu i wytarciu do sucha pokrywamy cienką warstwą wazeliny technicznej.

Wskazane jest rozpylenie wewnątrz nadwozia proszku owadobójczego. Cały samochód należy przykryć miękką tkaniną.