Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Olej olejowi nie równy

Użytkując samochód, należy smarować dobierając oleje ściśle według instrukcji fabrycznej.

Instrukcje samochodów pochodzenia zagranicznego polecają stosowanie olejów według klasyfikacji SAE (Society of Automobile Engineers). W klasyfikacji olejów według SAE liczba przy literach charakteryzuje lepkość oleju. Im liczba ta jest większa tym olej ma wyższą lepkość. Oznaczenia SAE-10 do SAE-70 oznaczają grupę olejów silnikowych. Oznaczenia SAE-80 do SAE-250 oznaczają grupę olejów przekładniowych.

W Polsce przyjęte jest oznaczanie olejów według klasyfikacji Centrali Produktów Naftowych.

Oleje oznaczone literą S są rafinowane kwasem siarkowym i nie należy ich mieszać z olejami rafinowanymi selektrywnie, oznaczonymi literami Lux.

Oleje oznaczone literą T zawierają dodatki chemiczne polepszające własności produktu. Oleje oznaczone literą Z mają niską temperaturę krzepnięcia (zimowe).

Do smarowania skrzynek przekładniowych,, mechanizmów różnicowych i mechanizmów kierowniczych należy stosować oleje przekładniowe zalecane przez instrukcję obsługi samochodu, a w razie ich braku —1 zalecane przez Centralę Produktów Naftowych.

Oleje przekładniowe dostarczane przez Centralę Produktów Naftowych są oznaczane: PL, PZ, PPIZ-1, PHZ-2 i PH-3.

Oleje oznaczone literą Z są nisko krzepnące i mają zastosowanie zimą i latem. Oleje oznaczone literą H są olejami hipoidalnymi i zawierają dodatki chemiczne zwiększające ich smarność. Do smarowania podwozia stosuje się smar stały oznaczony ST. Centrala Produktów Naftowych dostarcza również smar półpłynny letni SPL i zimowy SPZ przeznaczone do podwozia i przekładni przystosowanych do smarowania takim smarem.

Do smarowania łożysk wałka wirnika pompy wodnej, używać należy smaru litowego oznaczonego IN-II lub smaru ST.

Do sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych (hydraulicznych) zależnie od poleceń instrukcji obsługi samochodów, stosuje się oleje: TZ-3, TZ-4 lub WZ-4. Właściwy dobór oleju do smarowania samochodu podano w tablicy 9.