Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Obsługa układu zasilania

Podczas napełniania zbiorników lub kanistrów paliwem, należy zachować jak największą czystość. Pył, kurz, woda i inne zanieczyszczenia, mogą przedostać się do zbiornika paliwa i w następstwie spowodować niedomagania precyzyjnych części układu zasilania.

Przynajmniej raz na rok należy wyjąć zbiornik paliwa z samochodu i starannie przepłukać benzyną. Jeżeli zbiornik jest bardzo zanieczyszczony, a ścianki wewnętrzne są zardzewiałe, należy usunąć z nich rdzę, złuszczenia i osady. W tym celu do zbiornika wsypuje się kilkadziesiąt gwoździków i wlewa 1 do 3 litrów nafty. Po szczelnym zamknięciu otworów, należy całym zbiornikiem gwałtownie potrząsać. Przesuwające się gwoździki odskrobią, a nafta wymyje wszelkie zanieczyszczenia. Gwoździki należy policzyć przed wsypaniem i po wyjęciu, aby żaden z nich nie pozostał po czyszczeniu wewnątrz zbiornika. Po przemyciu naftą zbiornik przepłukuje się czystą benzyną (nieetylizowaną).

Jeżeli zbiornik wbudowany jest w podwoziu samochodu, można zewnętrzne powierzchnie zbiornika pomalować lakierem chlorokauczukowym lub asfaltowym (lakiery nitrocelulozowe nie chronią przed rdzą).

Podczas smarowania i obsługi podwozia sprawdza się równocześnie przewody paliwa. Przewody, łączące zbiornik z pompą paliwa, powinny być starannie umocowane i zabezpieczone przed zginaniem lub ocieraniem.

Obsługa pompy paliwa ogranicza się do sprawdzenia (i wymiany) przepony oraz zaworków. Zaworki pompy paliwa można wyjąć z kadłuba pompy. Zaworki bardzo rzadko ulegają uszkodzeniom, są nierozbieralne i nie nadają się do naprawy. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zaworków należy je wymienić.

Uszkodzoną przeponę pompy paliwa wymienia się bardzo łatwo. Należy odkręcić pompę od kadłuba silnika, a następnie wkrętakiem wykręcić śruby łączące dolną i górną część pompy.

Cięgło przepony po lekkim naciśnięciu można odłączyć.

Jeżeli podczas jazdy zostanie uszkodzona przepona pompy paliwa, można sobie poradzić w następujący sposób. Rozkręcamy śrubę ściskającą przeponę i pomiędzy warstewki materiału, z którego jest ona wykonana, wkładamy jeden lub dwa krążki wycięte z folii igelitowej. Krążki igelitowe wycinamy z torby śniadaniowej (tzw. śniadaniówki) lub kapturka przeciwdeszczowego używanego przez pasażerki.

Po złożeniu pompy paliwa należy sprawdzić jej działanie przez energiczne wychylanie dźwigni ręcznego napędu pompy.

Bezpośrednio na pompie paliwa lub jako oddzielny element przed gaźnikiem umieszczony jest osadnik paliwa. Po przejechaniu 300 do 500 km należy sprawdzić, czy wewnątrz szklanki osadnika znajdują się zanieczyszczenia. Po odkręceniu śruby przyciskającej szklankę należy wylać jej zawartość, a szklankę wytrzeć do sucha. Przed założeniem szklanki przemyć rozbieralny wkład filtrujący osadnika.

Obsługa gaźnika wymaga dokładnej znajomości jego budowy. Bez specjalnej potrzeby nie należy gaźnika rozbierać. Mimo dokładnego filtrowania benzyny, wewnątrz gaźnika zawsze osadzają się czarne, papkowate zanieczyszczenia. Do przemycia gaźnika zupełnie wystarczy wykręcenie głównej dyszy paliwa oraz zdjęcie pokrywy komory pływakowej. Cały gaźnik wkłada się do puszki z benzyną (nieetylizowaną) i posługując się małym pędzelkiem wymywa wszystkie zanieczyszczenia.

Po starannym opłukaniu wszystkie otworki, kanały i dysze należy przedmuchać pompką powietrzną. Czyszczenie głównej dyszy paliwa przez przepychanie igłą lub drutem może doprowadzić do szkodliwego powiększenia kalibrowanych otworków.

Otworki w dyszach przepycha się włosiem lub zaostrzoną zapałką.

Gaźniki należy myć bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć jego regulacji i nie skrzywić dźwigni zawieszenia pływaka.

Zawieszenie pływaka ma zasadniczy wpływ na poziom paliwa, a więc na całą pracę gaźnika. Nieznaczne nawet podniesienie poziomu paliwa w komorze pływakowej (np. o 3 mm) może spowodować zwiększenie zużycia paliwa.

Regulowanie poziomu paliwa w komorze pływakowej polega na odginaniu języczka naciskającego na zaworek iglicowy. Jeżeli języczek odgięty jest w dół (rysunek VII-22a), to poziom paliwa będzie wyższy, jeżeli zaś w górę (rysunek VII-22b), to niższy.

Poziom paliwa można sprawdzać za pomocą rurki gumowej lub igelitowej oraz kawałka rurki szklanej (zamiast rurki szklanej można zastosować szklany ustnik do papierosów). Po połączeniu rurki gumowej z otworem dyszy paliwa (rys. VII-23) lub z innym otworem znajdującym się w dolnej części komory pływakowej, należy pompą paliwa doprowadzić benzynę do gaźnika. Różnicę pomiędzy poziomem benzyny w rurce a płaszczyzną podziału komory pływakowej mierzymy linijką. Wielkość ta jest podawana przez instrukcje fabryczne.

Poza regulacją poziomu paliwa we współczesnych gaźnikach samochodowych reguluje się jeszcze skład mieszanki paliwowej podczas jałowego biegu silnika. Do regulacji wolnych obrotów silnika podczas biegu jałowego służą dwie śruby. Śruby te poznać można po nasuniętych na nie krótkich sprężynkach. Jedna śruba ogranicza przymknięcie przepustnicy, a druga reguluje skład mieszanki paliwowej (rys. VII-24). Posiadając gaźnik wyregulowany fabrycznie lub na stacji obsługi, należy zapamiętać właściwe ustawienie tych śrub. W przypadku konieczności wykręcania śrub (w czasie mycia) pamiętamy, że śrubę należy np. wkręcić do oporu i z powrotem odkręcić o 3'/2 obrotu.. 

Filtry powietrza układu zasilania przemywa się zależnie od zewnętrznych warunków eksploatacji samochodu. W okresie letnim, podczas jazdy w pyle i kurzu, filtry przemywać należy po każdych 300 km przebiegu. W okresie zimowym lub podczas eksploatacji w okresie deszczowym filtry powietrza wystarczy przemywać co 1000 km.

Filtrów powietrza z wkładkami papierowymi nie przemywa się. Filtry takie należy przedmuchać powietrzem w kierunku odwrotnym, niż przepływa powietrze do cylindra, a co 4000 km wymieniać wkład.