Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Obsługa układu kierowniczego

Kątowy luz koła kierownicy nie powinien przekraczać 10 do 15° (rys. VII-8). Wielkość tego luzu najlepiej jest sprawdzać podczas postoju samochodu w garażu przy kołach kierowanych ustawionych na wprost. "Jeżeli przyczyną nadmiernego luzu koła kierownicy są zużyte sworznie kuliste drążków kierowniczych, należy sworznie wymienić.

Luzy mechanizmu kierowniczego można wyregulować przez dociągnięcie łożysk ślimaka. Regulację przeprowadza się przez dokręcenie pokrywy łożysk (np. w samochodzie SKODA) lub przez odejmowanie podkładek pomiędzy pokrywą łożysk a korpusem mechanizmu kierowniczego (w samochodzie FSO Warszawa).

Następną regulacją jest zmniejszenie luzu międzyzębnego pomiędzy ślimakiem a rolką mechanizmu kierowniczego. W tym celu należy dokręcić i zabezpieczyć specjalną śrubę w obudowie mechanizmu kierowniczego.

Po wyregulowaniu mechanizm kierowniczy powinien pracować równomiernie i bez zacinania się w czasie obracania kołem kierownicy do skrajnych położeń w obydwie strony.

Wskutek wymiany sworzni kulistych lub skrzywień wąsów zwrotnic, może zostać rozregulowane właściwe ustawienie kół przednich.

Ustawienie kół przednich reguluje się przez przedłużanie lub skracanie poprzecznych drążków kierowniczych. Po odkręceniu przeciwnakrętki (lub jarzma zaciekającego), wykręcać należy obudowę sworznia kulistego z drążka kierowniczego. W czasie regulacji należy sprawdzać ustawienie kół przednich

przez pomiar specjalnym przyrządem. Końcówki przyrządu pomiarowego przystawia się do obręczy kół przed osią koła, a następnie za osią koła. Różnica odczytu na skali przyrządu określa wielkość zbieżności kół przednich. Należy zwrócić uwagę, że niektóre samochody mają koła przednie ustawione rozbieżnie, a niektóre równolegle.

Wielkość zbieżności (lub rozbieżności) wynosi około 1 do 3 mm i jest podawana przez instrukcje fabryczne. Po przejechaniu każdych 3000 — 5000 km należy uzupełnić olej w obudowie mechanizmu kierowniczego. Do mechanizmu kierowniczego nadaje się gęsty olej przekładniowy (np. SPL według oznaczenia CPN). W niektórych samochodach (np. FIAT 600, Multipla) napełnianie obudowy mechanizmu kierowniczego olejem jest bardzo trudne i olej należy wciskać specjalną pompą tłoczną.

Sworznie kuliste drążków kierowniczych smaruje się możliwie jak najczęściej (przynajmniej co 1000 km). Do obudowy sworzni wciskać należy smar stały (ST) lub olej przekładniowy.

Należy zaznaczyć, że prawidłowa regulacja i właściwe utrzymanie układu kierowniczego są podstawowym warunkiem bezpieczeństwa jazdy.