Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Obsługa skrzynki biegów

Prawidłowo eksploatowana skrzynka biegów nie wymaga żadnych regulacji. Po stwierdzeniu nadmiernych luzów w układzie dźwigiem sterujących skrzynką biegów, należy wymienić gumowe przeguby dźwigni i cięgieł.

Do smarowania skrzynki biegów stosuje się specjalne oleje przekładniowe. Ze względu na duże naciski występujące w łożyskach i pomiędzy zębami kół do smarowania skrzynki biegów powinny być używane oleje przekładniowe o wysokiej jakości.

Zbyt gęsty olej w skrzynce biegów utrudnia włączanie poszczególnych przekładni; zbyt rzadki olej prowadzi do szybkiego zużycia kół zębatych. W okresie letnim skrzynkę biegów napełnia się olejem gęstszym (¡np. olej PL lub SPL). W okresie zimowym stosuje się oleje PZ lub SPZ. Olej w skrzynce biegów wymienia się co 5000 km przebiegu.

Poziom oleju w skrzynce biegów nie powinien być wyższy niż przewiduje specjalny wskaźnik. Poziom oleju w skrzynce biegów sprawdza się i uzupełnia co 1500 km przebiegu.

Olej w skrzynce biegów należy wymieniać po powrocie z drogi, gdy silnik i obudowa skrzynki biegów są jeszcze ciepłe. Przed wlaniem świeżego oleju można skrzynkę biegów przepłukać rzadkim olejem wrzecionowym.