Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Obsługa podwozia samochodu

Rama podwozia i płyta podłogowa (od spodu) nie wymagają specjalnej obsługi. Raz na dwa lata (lub częściej) należy ramę i spód nadwozia oczyścić z rdzy i pomalować lakierem asfaltowym lub chloro-kauczukowym.

Starannej -obsługi wymagają natomiast |zawieszenia kół. Przed smarowaniem należy podwozie wymyć strumieniem wody, osuszyć, a następnie spryskać olejem napędowym. Grube warstwy tłustych zanieczyszczeń oskrobać można listewką z twardego drewna. Miejsca zardzewiałe należy wymyć naftą, wytrzeć do sucha i również spryskać olejem napędowym.

Używając do konserwacji podwozia nafty lub oleju napędowego, należy uważać, aby nie zamoczyć części gumowych (nafta, olej napędowy i benzyna działają niszcząco na gumę) oraz aby płyny te nie przedostały się do układu hamulcowego. Benzyny do mycia podwozia nie wolno używać.

Resory piórowe (płaskie) należy po uprzednim zluzowaniu jarzm oczyścić z brudu, umyć i osuszyć, a następnie pomiędzy poszczególne pióra wcisnąć smar grafitowy.

Po nasmarowaniu resoru należy mocno dociągnąć jarzma ściskające pióra, natomiast centralna śruba, łącząca wszystkie pióra resoru, nie powinna być zbyt mocno dokręcona. Resory ze sprężyn spiralnych oprócz mycia i spryskiwania olejem napędowym nie wymagają żadnej obsługi. Tuleje gumowe w wieszakach resorów należy sprawdzać i w przypadku stwierdzenia nadmiernych luzów — wymienić.

Zawieszenie kół przednich należy sprawdzać przynajmniej co 2000 km. Luzy w zawieszeniu kół przednich utrudniają prowadzenie pojazdu oraz powodują szybsze zużywanie się opon.

Luzy łożysk piast kół przednich można regulować bez specjalnych przyrządów. Pod zwrotnicę koła przedniego podstawić należy podnośnik i podnieść koło tak, aby nie dotykało jezdni. Po zdjęciu pokrywy koła należy wykręcić miskę ochronną piasty koła. Przyciskając kciukiem pomiędzy nakrętką pół- osi a piastą koła, należy drugą ręką moono wychylać koło, jak pokazują strzałki na rysunku VII-1. Pod kciukiem ręki wciśniętym pomiędzy piastą koła a nakrętką półosi, wyczuwalny będzie promieniowy luz piasty. Po wyjęciu zawleczki regulujemy docisk pierścieni łożysk przez dokręcanie nakrętki półosi.

Aby nie dokręcić zbyt mocno łożysk, należy (ciągle obracając kołem) dokręcać nakrętkę półosi do chwili, kiedy koło zacznie się obracać z wyczuwalnym oporem. Od tego położenia nakrętkę półosi należy z powrotem odkręcić o 1/6 obrotu i zabezpieczyć nową zawleczką. Koło powinno się obracać lekko bez oporu.

Podczas regulacji łożysk można stwierdzić stan smaru. Jeżeli smar jest czarny i zużyty, co może już wystąpić po przebiegu 5 — 8 tys. kin, należy ściągnąć piastę i wymyć łożyska.

Do smarowania łożysk kół stosuje się smar stały ŁT lub ST.

Wnętrze piasty pomiędzy łożyskami nie powinno być wypełnione smarem i wystarczy zupełnie, jeśli kulki (lub wałeczki) łożysk tocznych pokryte są warstwą smaru o grubości około 3 do 4 mm.

Smar ST stosuje się również do smarowania sworzni zwrotnic kół. Wtłacza się go przez specjalne smarowniczki.

Niektóre typy samochodów (np. SKODA, M-21 Wołga) mają tzw. centralne smarowanie podwozia.

Przez wciśnięcie przycisku nożnego pompa tłoczy olej do przewodów olejowych. Z sztywnych przewodów olejowych olej przechodzi przez giętkie przewody gumowe do sworzni zwrotnic, łożysk wahaczy kół, sworzni kulistych itp.

Nożny przycisk pompy olejowej układu centralnego smarowania należy przyciskać raz na dzień lub po przebiegu około 100 km.

Przynajmniej raz na tydzień należy sprawdzić, czy olej wycieka z wszystkich punktów smarowanych, gdyż zdarza się,

że zgięty lub zapchany przewód nie doprowadza w ogóle oleju. Wszystkie przewody centralnego smarowania są odkręcane, aby w przypadku zatkania można je było przedmuchać lub przemyć.

Amortyzatory nie wymagają specjalnej obsługi, lecz należy okresowo sprawdzać, czy nie wycieka z nich olej oraz czy elastyczne złącza zawieszenia amortyzatora nie są zużyte. Do amortyzatorów należy dolewać specjalnego oleju amortyatorowego (tzw. amortyzol).

Każda fabryczna instrukcja zawiera schemat smarowania samochodu. Należy ściśle przestrzegać wskazówek instrukcji, co do rodzaju stosowanych olejów i smarów.