Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Obsługa ogumienia

Przed przystąpieniem do wymiany lub naprawy ogumienia należy najpierw zdjąć koło. Aby zdjąć koło, należy podnośnikiem unieść oś. W tym czasie samochód powinien być unieruchomiony przez zaciśnięcie ręcznego hamulca i podstawienie klocków pod pozostałe koła.

Nakrętki tarczy koła należy zluzować jeszcze przed podniesieniem koła, posługując się specjalnym kluczem korbowym (rys. YII-10). Po odkręceniu wszystkich nakrętek tarcza lekko zsuwa się i można całe koło zdjąć. Zdjęte koło ułożyć na kawałku brezentu, po czym dopiero można przystąpić do zdjęcia ogumienia. Uważać, aby nie zanieczyścić dętki i wnętrza opony piaskiem, błotem, olejem lub benzyną. Jeżeli opona jest bardzo mocno przyklejona do obręczy koła, można ją obcisnąć za pomocą podnośnika (rys. VII-11). Każda opona zdejmuje się bardzo łatwo z obręczy, pod warunkiem że przy wyjmowaniu stopki opony z obręczy jej stopkę po przeciwnej stronie wciśnie się głęboko w wyżłobienie obręczy.

Najprostszym sposobem wyszukania miejsca uszkodzenia dętki jest zanurzenie napompowanej dętki w wodzie. Miejsca uchodzenia pęcherzyków powietrza wskażą nawet najmniejsze przekłucia dętki. Każdy przezorny kierowca wozi zapasowe łatki do wulkanizacji dętek oraz tzw. wulkanizatorek.

Po starannym oczyszczeniu i zszatkowaniu powierzchni dętki w miejscu uszkodzenia, należy przystawić miseczkę z łatką (rys. VII-13). Śrubą wulkanizatorka przyciska się dość mocno miseczkę i łatkę do dętki, dokładnie na miejscu przebicia. Po zapaleniu i spaleniu tworzywa nagrzewającego, należy odczekać jeszcze około 5 min, ponieważ tlący się żar nadal podtrzymuje proces wulkanizacji. Przed założeniem ogumienia na koło, dętkę i wnętrze opony posypuje się (pudrem) talkiem. Przy zakładaniu opony na obręcz pierwszą czynnością jest wciśnięcie stopki opony do wnętrza obręczy (rys. VII-14a). Następnie wkłada się dętkę. Przed założeniem dętkę należy lekko napompować. Zakładanie dętki do wnętrza opony rozpoczyna się od wstawienia zaworu dętki do otworu w obręczy koła (rys. VII 145).W czasie wciągania drugiego brzegu opony, należy zwrócić uwagę na wciśnięcie stopki po przeciwnej stronie obręczy (rys. VII-14c). Po napompowaniu, stopki opony powinny dokładnie przylegać do brzegów obręczy (rys. VII-14d).

Nie wolno zakładać koła z oponą założoną w sposób pokazany na rysunku VII-14e. W tym przypadku należy obniżyć ciśnienie w oponie, po czym uderzać pionowo ustawioną oponę o ziemię. Dopompowywane w tym czasie powietrze spowoduje właściwe ułożenie opony.

Ciśnienie w oponach jest różne dla poszczególnych samochodów i wynosi od 1,2 do 2,5 kG/cm2. Właściwe ciśnienie powietrza w ogumieniu dla każdego samochodu jest podane w fabrycznej instrukcji obsługi. Niewłaściwe ciśnienie (zarówno za niskie, jak i za wysokie) w oponach powoduje nadmierne zużywanie się opon. Określanie ciśnienia za pomocą uderzenia młotkiem w oponę jest bardzo wątpliwym sposobem. Najlepiej ciśnienie sprawdzać posługując się specjalnym ciśnieniomierzem (rys. VII-15).

Niektóre współczesne samochody są wyposażone w opony bezdętkowe. Opony bezdętkowe w przypadku małych uszkodzeń i przebić można naprawiać bez zdejmowania z obręczy;

Po wyjęciu przedmiotu, który spowodował przebicie, należy za pomocą specjalnego szydła wprowadzić do przebitego otworu korek gumowy zwilżony uprzednio w kleju kauczukowym, Grubość trzonu korka gumowego powinna być dwukrotnie większa od średnicy przebitego otworu. Większe przebicia opon bezdętkowych wymagają zdjęcia opony i wklejenia od wewnętrznej strony specjalnego grzybka gumowego.

Sposób zakładania i zdejmowania opon bezdętkowych jest podobny, jak przy stosowaniu opon z dętkami. W czasie zakładania należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni uszczelniającej na stopce opony.

Opony bezdętkowe najlepiej napełniać powietrzem za pomocą sprężarki. Pierwsze mocne uderzenie wtłoczonego powietrza powinno zapewnić prawidłowe ułożenie się opony na ściankach obręczy.

Podczas ręcznego pompowania opony bezdętkowej powietrze może uchodzić pomiędzy obręczą a nie przylegającą jeszcze stopką opony. W tym przypadku można spowodować dociśnięcie stopek do krawędzi obręczy przez skręcenie linką stalową.

Przy okazji okresowych przeglądów samochodu (co 3 — 5 tys. km) należy przestawić poszczególne koła, co zapewni równomierne zużywanie opon. Koło zapasowe zakładamy na miejsce koła przedniego prawego; przednie prawe na miejsce tylnego prawego itd.