Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

O paliwie samochodowym

Certyfikacja brc
http://gqcert.com/certyfikat/brc-food-wersja-7
Firma Global Quality.
Specjaliści w dziedzinie certyfikacji.
Podstawowym rodzajem paliwa do samochodowych silników gaźnikowych jest benzyna otrzymywana z ropy naftowej. Ropa naftowa jest wydobywana z ziemi podobnie, jak węgiel lub sól.

Ropa naftowa jest mieszaniną różnych związków, z których każdy ma sobie właściwą, różną od innych temperaturę wrzenia. Ta własność jest wykorzystywana do rozdzielenia ropy naftowej na poszczególne części, czyli frakcje, drogą destylacji ropy.

Ropę naftową destyluje się w piecu rurowym oraz w wieży rektyfikacyjnej.

Po ogrzaniu do około 300 większa część ropy zamienia się w parę. Para i niewyparowane resztki ropy przechodzą w sposób ciągły do dolnej części wieży rektyfikacyjnej. Na samym dole wieży zbiera się nieodparowana frakcja ropy tzw. mazut. Inne frakcje ropy w postaci pary unoszą się w górę i stopniowo oziębiają się, przy czym kolejno skraplają się składniki coraz lżejsze. U góry wieży znajduje się przewód rurowy, którym uchodzi do zbiorników nieskroplony gaz.

W górnej części wieży skrapla się benzyna, niżej nafta i olej napędowy.

W rzeczywistości destylacja ropy naftowej odbywa się w sposób bardziej skomplikowany i otrzymywanie benzyny jest dość kosztowne.