Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Natężenie, napięcie i praca prądu elektrycznego

W celu łatwiejszego zrozumienia zjawisk wywoływanych przez prąd elektryczny, możemy go porównać z przepływem wody przez pochyło ustawioną rurę. Natężenie prądu elektrycznego wyobraża przekrój rury, napięcie zaś szybkość przepływu.

Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest amper, oznaczany w skrócie literą A, a jednostką napięcia wolt oznaczany literą V. Jednostką pracy jest wat (W), który jest iloczynem napięcia i natężenia. Na przykład żarówka 12 V, przez którą przepływa prąd o natężeniu 2 A, jest żarówką 24-watową: 12V X 2A = 24 W.

Amperomierz łączyć należy zawsze w szereg odbiorników prądu, a woltomierz równolegle do odbiorników prądu. Uwaga: Podłączenie równoległe amperomierza (tak jak woltomierza) może spowodować przepalenie przyrządów. Pomiary prowadzi się przy włączonym odbiorniku prądu.