Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Koła i ogumienie

Tarcza koła samochodu jest wytłoczona z blachy stalowej .(rys. V-54). Do tarczy jest przynitowana (lub przyspawana) obręcz, na którą zakłada się ogumienie,

Głównym przeznaczeniem ogumienia jest zabezpieczenie mechanizmów pojazdu samochodowego oraz pasażerów przed wstrząsami w czasie jazdy po nierównościach nawierzchni drogi oraz zapewnienie płynnego toczenia się kół. Ogumienie składa się z opony i dętki. Ostatnio stosuje się również opony bezdętkowe.

Opona przenosi siłę napędową z piasty i tarczy na nawierzchnię drogi, dlatego więc musi mieć właściwą przyczepność, konieczną podczas hamowania i jazdy w różnych warunkach drogowych.

Bieżnik opony ukształtowany jest w podłużne i poprzeczne rowki, co zwiększa przyczepność opony do nawierzchni drogi. Woda lub błoto na drodze są wyciskane rowkami bieżnika, a wypukłe części bieżnika przylegają bezpośrednio do nawierzchni. Części wypukłe i rowki tworzą tzw. rysunek bieżnika, który jest różny zależnie od przeznaczenia opony.

Eksploatując samochód z oponami zużytymi, gdzie starty jest rysunek bieżnika, należy zachować szczególną ostrożność jazdy na śliskiej nawierzchni (deszcz, błoto, śnieg).

Osnowa opony jest wykonana z kilku warstw specjalnej tkaniny, a czasem nawet z siatki stalowej.

Brzeg opony stykający się z obręczą koła, tzw. stopka, ma wewnątrz zawulkanizowane kilkanaście cienkich drutów stalowych. Opona, w której zostały zerwane lub złamane druty stopki, nie nadaje się ani do dalszej eksploatacji, ani do naprawy. Wewnątrz opony znajduje się dętka. Powietrze napompowane do wnętrza dętki tworzy poduszkę elastyczną, która przejmuje wszystkie drgania.

Powietrze do wnętrza dętki tłoczymy przez zawór. Budowę zaworu dętki wyjaśnia rysunek V-56.

Wtłaczane powietrze przechodzi obok trzonka zaworu, odsuwa płytką zaworową i napełnia dętkę opony. Sprężynka zaworu zamyka odsuwaną płytkę i wtłoczone powietrze nie może uchodzić z dętki.

W wielu nowoczesnych samochodach stosuje się opony bezdętkowe. Opony takie zewnętrznie prawie nie różnią się niczym od opon dotychczas stosowanych.

Oponę bezdętkową można poznać jednak po tym, że zawór powietrzny przykręcony jest bezpośrednio do obręczy koła (rys.- V-57). Stopka opony bezdętkowej przyciśnięta jest do brzegów obręczy przez powietrze wtłoczone bezpośrednio do opony.

W samochodach osobowych stosuje się wyłącznie tzw. opony balonowe. Są to opony niskiego ciśnienia, a ich wymiarowanie określa się dwoma liczbami połączonymi kreską.

Pierwsza liczba oznacza szerokość opony w calach i ma zawsze oprócz liczby całkowitej dwa znaki dziesiętne (np. 5,50). Druga liczba oznacza średnicę wewnętrzną opony w calach; np. wymiar opony 6,00 — 16 oznacza, że wielkość B na rysunku V-58 wynosi 6 cali, a wielkość d = 16 cali (1 cal = 25,4 mm).