Firma Minsbud specjalizująca się w sprzedaży materiałów hydraulicznych.
A A A

Dobór paliwa do gaźnikowego silnika

Im liczba oktanowa paliwa jest wyższa, tym lepiej nadaje się to paliwo do silników o wyższym stopniu sprężania.

Użytkując samochód z silnikiem o niskim stopniu sprężania, nie ma potrzeby stosowania paliw wysokooktanowych. Posiadając jednak samochód z silnikiem o dużym stopniu sprężania, konieczne jest stosowanie lepszych gatunków paliw o wyższej liczbie oktanowej.

Wszelkie amatorskie sposoby podnoszenia liczby oktanowej paliwa są nie tylko wątpliwe, ale na pewno szkodliwe dla silnika.

Nie zawsze objawy stukania silnika są spowodowane niewłaściwą odpornością benzyny na podwyższone sprężanie. Objawom stukania silnika poza wysokim stopniem sprężania sprzyja również szereg innych czynników, powodujących wzrost tempera-, tury mieszanki paliwa z powietrzem, a więc temperatura mieszanki zassanej, temperatura wody chłodzącej oraz temperatura i wilgotność powietrza itp. Wzrost temperatury silnika może być spowodowany zbyt wczesnym ustawieniem zapłonu, nadmiernym przeciążeniem silnika, uszkodzeniem termostatu itp.

Skłonność do stukania, a zatem konieczność zastosowania paliwa i odpowiedniej dla danego silnika liczbie oktanowej, zależy również od względów konstrukcyjnych, np. liczby obrotów, układu zaworów i świec, kształtu komory sprężania i pojemności cylindrów.

W celu ułatwienia dobrania paliwa o odpowiedniej liczbie oktanowej, poniżej podana jest orientacyjna zależność, jaka istnieje pomiędzy stosunkiem sprężania silnika gaźnikowego a liczbą oktanową zastosowanego paliwa

Centrala Produktów Naftowych dostarcza paliwo w 3 gatunkach.

We wszystkich stacjach benzynowych nabyć można „Etylinę I" Jest to benzyna o liczbie oktanowej 66. Większość stacji benzynowych oprócz „Etyliny I" dostarcza także „Etylinę II" o liczbie oktanowej 70 oraz „Etylinę III" o liczbie oktanowej powyżej 80.

Tablica 8 podaje wielkość stopnia sprężania niektórych samochodów eksploatowanych w Polsce.

Użytkując samochód z silnikiem wysokoprężnym (Diesla), należy stosować następujące paliwa.

a)do silników wolnoobrotowych (do 800 obr/min): latem — olej napędowy II-L, zimą — olej napędowy I-Z;

b)do silników szybkoobrotowych (powyżej 800 obr/min): latem — olej napędowy I-L, zimą — olej napędowy I-Z.